Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak
tel./fax: (63) 271 30 12
 
 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola

na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI  W  NASZEJ SZKOLE

Trwa  kompletowanie sprzętu w ramach projektu  – Laboratorium Przyszłości Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Dokument do pobrania poniżej w pliku word oraz pdf

Harmonogram Nauki Hybrydowej

HARMONOGRAM  NAUCZANIA  HYBRYDOWEGO  UCZNIÓW KLAS 4-8SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRDOWIE1.      17.05.2021 – poniedziałek·         KLASA VIII·         KLASA VIIB·         KLASA V2.      18.05.2021 –wtorek·         KLASA VIIA·         KLASA VI·         KLASA IV3.      19.05.2021 – środa·         KLASA VIII·         KLASA VIIB·         KLASA V4.      20.05.2021 – czwartek·         KLASA VIIA·         KLASA VI·         KLASA IV5.      21.05.2021 – piątek·         KLASA VIII·         KLASA VIIB·         KLASA V6.      24.05.2021 – poniedziałek·         KLASA VIIA·         KLASA VI·         KLASA IV

9. Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo !           Od wtorku 4 maja 2021 r.  klasy 1-3 wracają do szkoły. Zajęcia będą się  odbywać według tego samego planu, który obowiązywał dotychczas. Dowozy  będą realizowane w godzinach,  które obowiązywały przed zdalnym nauczaniem. Przedszkole pracuje bez zmian. Klasy 4-8 pracują w trybie zdalnym. Obowiązuje dotychczasowy reżim sanitarny ( odstępy , maseczki  dezynfekcja rąk).  Poniedziałek 3 maja jest dniem wolnym od pracy i nauki.                                                                                     Z poważaniem                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół                                                                                    w Brdowie

8. Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo ! Zgodnie z decyzją Premiera RP zdalne nauczanie w klasach  1-8 zostało przedłużone do dnia 3 maja 2021 r. Przedszkole pracuje normalnie.                                                        Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie

7. Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo ! Od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. dzieci przedszkolne wracają do zajęć stacjonarnych w przedszkolu. Będą realizowane  dowozy do przedszkola.  Szczegółowe informacje przekażą drogą elektroniczną wychowawcy grup.                                                                              Z poważaniem                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie

6. Komunikat Dyrektora Szkoły

DROGIE  DZIECI! SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE/OPIEKUNOWIE!  Od poniedziałku 29 marca  do dnia 11 kwietnia  2021 roku  przedszkole przechodzi w tryb pracy zdalnej.  Nie będą odbywać się zajęcia w budynku  przedszkola. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób ustalony przez wychowawców grup.  Wychowawcy grup będą udzielać wszelkich informacji. Przedszkole może zorganizować zajęcia opiekuńcze  dla dzieci, których rodzice zatrudnieni są „w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

5. Komunikat Dyrektora Szkoły

DZIECI, UCZNIOWIE! SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE! Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 roku od poniedziałku 22 marca  do dnia 11 kwietnia  2021 roku klasy 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie. Klasy 4-8 kontynuują zdalne nauczanie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem  realizowanym w szkole. Wychowawcy klas będą udzielać wszelkich informacji. Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas 1-3, których rodzice zatrudnieni są „w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób