Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak
tel./fax: (63) 271 30 12
 
 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW KLAS I-III

Komunikat dotyczący uczniów klas I – III  

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Brdowie

            Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III- według n/w zasad.

W związku z koniecznością realizacji przez wszystkich uczniów treści wynikających z podstawy programowej, nauczanie uczniów odbywać będzie się nadal w formie zdalnej – wg dotychczasowych zasad.

Uczniowie biorący udział w zajęciach opiekuńczych w szkole będą musieli zatem zrealizować materiał realizowany przez daną klasę w nauczaniu zdalnym.                        

Udział w zajęciach opiekuńczych nie zwalnia ucznia z realizacji materiału wynikającego z podstawy programowej.

            Zajęcia opiekuńcze w szkole odbywać się będą od godziny 8.00 do 13.00             i prowadzone będą głównie przez wychowawczynie świetlicy.

            W szkole nie będzie prowadzona żadna forma dożywiania uczniów.

Dowozów uczniów nie przewidujemy.

            Rodzice, którzy zadeklarują ewentualny udział dziecka w w/w zajęciach będą zobowiązani do wypełnienia stosownych oświadczeń i zarówno oni,                           jak i uczniowie zobowiązani będą do bezwzględnego respektowania wszystkich procedur z nich wynikających oraz przestrzegania reżimu sanitarnego.

            Rodzic zainteresowany udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczych                             na w/w zasadach zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy, do której uczęszcza dziecko – w terminie do środy (20.05.2020 r.) do godziny 12.00.

            O wszelkich zmianach informować będziemy na bieżąco.

                                                                              Z poważaniem

                                                                             Dyrektor Szkoły

About The Author

admin

Comments are closed.