Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Mistrzostwa Polski Młodzików 2022
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie
ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak
tel./fax: (63) 271 30 12
 
 

6. Komunikat Dyrektora Szkoły

DROGIE  DZIECI!

SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE/OPIEKUNOWIE!

 Od poniedziałku 29 marca  do dnia 11 kwietnia  2021 roku  przedszkole przechodzi w tryb pracy zdalnej.  Nie będą odbywać się zajęcia w budynku  przedszkola. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób ustalony przez wychowawców grup.  Wychowawcy grup będą udzielać wszelkich informacji.

Przedszkole może zorganizować zajęcia opiekuńcze  dla dzieci, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” a także dla dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z w/w  opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka zajęciami opiekuńczymi w przedszkolu. O ewentualnym zgłoszeniu dziecka, spełniającego w/w warunki, proszę poinformować dzień wcześniej nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko w przedszkolu.

Wszelkich informacji udzielają na bieżąco wychowawcy grup.

                                                                                                          Z    poważaniem 

Dyrektor szkoły

About The Author

admin

Comments are closed.